Bestill test

Skjema for helsetilstand

  Har du fått målt forhøyet blodtrykk noen gang?

  Bruker du noen medisiner daglig?

  Får du smerter i brystet ved fysisk aktivitet?

  Er du kortpustet i hvile ved lett aktivitet?

  Har du de siste måneder hatt brystsmerter i hvile?
  JaNei

  Plages du av svimmelhet eller balanseproblemer?
  JaNei

  Opplever du deg som uvanlig slapp eller kortpusten ved daglig aktivitet?
  JaNei

  Har du hevelse rundt anklene?
  JaNei

  Har du en kjent bilyd over hjertet?
  JaNei

  Har du pusteproblemer om natten?
  JaNei

  Har du plager fra armer, ben eller ledd som blir verre under fysisk aktivitet?
  JaNei

  Har du andre plager som hindrer deg i å være fysisk aktiv?
  JaNei

  Dersom du har svart ja på ett eller flere av spørsmålene over, må det skaffes en legeerklæring før du kan teste utholdenhet ved MaxLab Norge.

  Hva slags test/undersøkelse vil du ha utført hos oss?
  IdrettstesterMaksimalt oksygenopptakLaktatprofil