Priser

Prisliste

VO2 Max test: 800,-

Laktatprofil test: 1 250,-

Laktat+VO2 Max: 1 850,-

Styrke/spenst test: 850,-

Tilbake til spill test: 850,-

Treningsplanlegging og utarbeidelse av:
1) Enkelt program basert på testresultater: 600,-
2) Program som omhandler flere parametre
og lengre/periodisert program: 1 800,-
3) Program og enkel oppfølging med PT-trening: 750,-/ 45-60 min.
4) Pakkeløsning med større program plan og oppfølgende PT-timer:
pris etter avtale.

Vi gir alle en gjennomgang og enkle anbefalinger ut fra testresultatene.
Videre er det vårt ønske å kunne bidra med mer og tettere oppfølging
for å bedre dine resultater ytterligere.

Ta kontakt og bestill time nå!


Tilbake til spill test: 850,-

Treningsplanlegging og utarbeidelse av:
1) Enkelt program basert på testresultater: 600,-
2) Program som omhandler flere parametre
og lengre/periodisert program: 1 800,-
3) Program og enkel oppfølging med PT-trening: 750,-/ 45-60 min.
4) Pakkeløsning med større program plan og oppfølgende PT-timer:
pris etter avtale.

Vi gir alle en gjennomgang og enkle anbefalinger ut fra testresultatene.
Videre er det vårt ønske å kunne bidra med mer og tettere oppfølging
for å bedre dine resultater ytterligere.

Ta kontakt og bestill time nå!