Akupunktur

Ordet akupunktur kommer fra de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode. Medlemmer av Akupunkturforeningen har en 3-årig utdannelse i klassisk akupunktur, hvor medisinsk akupunktur er innlemmet.

En akupunktør slik Akupunkturforeningen definerer det er en person som har bestått eksamen fra en utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin.

Det skilles mellom to hovedformer for akupunktur:

  1. Klassisk akupunktur (tradisjonell eller klassisk akupunktur)
  2. Medisinsk akupunktur (f.eks. triggerpunktbehandling/dry needling/IMS)

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin.

Akupunktur er en kompleks intervensjon som har sine røtter fra Kina. Delvis har det vært del av en muntlig tradisjon og delvis har overføringen av kunnskap vært tekstbasert. Noe som har resultert i forskjellige retninger, former og skoler i akupunktur. I Kina har et slikt mangfold blitt sett på som normalt og det har ikke vært et konsistent rammeverk for akupunkturpraksis.

Hyppigst behandlede plager:

  • Generelle smerteproblem
  • Muskel -skjelett plager
  • Hodepine
  • Bihuleproblemer
  • Luftveisproblemer
  • Søvnvansker
  • Overgangsplager
  • Menstruasjonssmerter