Våre tjenester

Gruppetrening 100 kr pr time

*Pris kan variere noe avhengig av tiltak, administrasjon og eventuelt bruk av materiell.

Våre fysioterapeuter med driftstilskudd har veldig stor pågang. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før du får time. Hvis du tar kontakt, så kan vi gjerne sette deg på venteliste. Vi har fysioterapeuter uten driftstilskudd som vil kunne gi deg time innen kort tid, men da koster det litt ekstra.

Frikort egenandelstak 2, kan ikke benyttes eller «opptjenes» hos våre kiropraktorer, akupunktører eller fysioterapeuter uten driftstilskudd.